irap

Dla dobra braci mniejszych, nasz zespół stale się rozwija i poszerza zakres swoich możliwości. Informujemy, że po szkoleniach praktycznych i przygotowaniu teoretycznym wprowadzamy dla Państwa nowoczesną metodę leczenia chorób stawów – Orthokine®vet irap.

Czym jest irap?

Orthokine®vet Irap jest analogiczną procedurą do Orthokine® stosowanej z powodzeniem w medycynie ludzkiej od 2003 roku. Irap jest metodą leczenia zwyrodnień i stanów zapalnych stawów z wykorzystaniem ACS (autologicznej kondycjonowanej surowicy) – wcześniej przygotowanej surowicy z krwi pacjenta poddawanego leczeniu.

Czy pacjent nadaje się do leczenia?

Terapia Orthokine®vet irap znalazła zastosowanie w leczeniu psów i koni ze zdiagnozowaną: chorobą zwyrodnieniową stawów, powierzchniowym uszkodzeniem chrząstek stawowych lub ostrym wysiękowym zapaleniem stawów. Ta metoda leczenia jest idealnym rozwiązaniem dla pacjentów w przypadku, których zabieg chirurgiczny okazuje się problematyczny z wielu przyczyn; wiek pacjenta, złożoność zabiegu, trudność dostępu, wrażliwość na środki znieczulenia ogólnego i środki przeciwbólowe i inne.

Jak wygląda terapia Orthokine®vet irap?

Krew żylna pacjenta jest pobierana do strzykawki 10 ml lub 50 ml wypełnionej kulkami bromowo-krzemowymi. Następnie strzykawki są lekko mieszane i inkubowane w temperaturze 37°C przez 6-24 h. Pozwala to na uwolnienie z krwinek: interleukiny przeciw zapalnej (IL-1Ra), czynników wzrostu i TNF. Po odwirowaniu inkubowanej krwi, uzyskujemy ACS (autologicznie inkubowaną surowicę). Ilość i częstotliwość iniekcji dostawowych uwarunkowana jest stwierdzoną jednostką chorobową, stanem klinicznym pacjenta oraz ilością uzyskanej surowicy.

Jakich efektów możemy się spodziewać po terapii Orthokine®vet irap?

Terapia Orthokine®vet irap, daje pozytywne skutki leczenia pacjentów z chorobami stawów. Badania kliniczne pokazują, że w przypadku zachowanej profilaktyki i stosowaniu terapii Orthokine®Vet irap efekt może utrzymywać się latami.

 

Certyfikat Orthokine®vet Tadeusz Popławski Certyfikat Orthokine®vet Janusz Borcowski